Kindcentrum De Heksenketel

De Heksenketel is een bijzonder kindcentrum in de Asser woonwijk Marsdijk. We zijn het centrum voor betrokkenheid en welbevinden in Noord-Nederland. Werkend vanuit de pedagogie van het Ervaringsgericht onderwijs werken we dagelijks procesgericht aan de brede ontwikkeling van de kinderen.  We werken in units van gemiddeld 75 kinderen waar kinderen van verschillende leeftijd met elkaar samen spelen en leren. 

Dagelijks gaan er zo'n 300 kinderen naar Kindcentrum De Heksenketel.

"Ontmoet je beste ik" 

Het motto van De Heksenketel is 'ontmoet je beste ik'. We begeleiden kinderen hierbij door ze een uitnodigende leeromgeving aan te bieden, waarin betrokkenheid en hun welbevinden centraal staan. We geven ze de kans om onderzoekend te leren en zich te verwonderen. In ons onderwijsprogramma is veel ruimte voor het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, leren luisteren, leren spreken, presenteren en communiceren. 

Een optimaal proces leidt immers tot de meeste groei en tot groei die het best beklijft. Door ons onderwijsaanbod af te stemmen op de leervragen van kinderen werken we aan betrokkenheid, welbevinden en verbinding. Drie woorden die centraal staan in ons onderwijs. We leren kinderen zelf de baas te zijn over hun eigen ontwikkeling en leren ze dat fouten maken best mag, misschien zelfs wel moet. We willen graag dat kinderen leren als leuk zien, inzien dat het nooit stopt en dat je er zelf de baas over kunt zijn.

Belangrijke agendapunten

Nieuwsgierig geworden naar wat Ervaringsgericht

onderwijs nog meer inhoudt?

Meer informatie vind je hier

Kindcentrum De Heksenketel

Tarwehullen 1
9403 WD Assen

0592-820590
directie@kindcentrum-deheksenketel.nl

Plateau Integrale Kindcentra

Op de kindcentra van Plateau komen kinderen van 0 tot 13 jaar samen om te leren, te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Kinderen kunnen er terecht voor zowel onderwijs, als opvang. Plateau is daarmee binnen de gemeente Assen dé organisatie voor primair onderwijs en kinderopvang.