Opvang op ons kindcentrum

Op Kindcentrum De Heksenketel wordt niet alleen onderwijs gegeven, maar ook het hele jaar door opvang aangeboden. De opvang van Plateau Kinderopvang is op werkdagen geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur.

Plateau Kinderopvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Denk aan voor- en naschoolse opvang, peuteropvang en kinderdagopvang. De opvanglocaties zijn nagenoeg allemaal gevestigd in de kindcentra van Plateau. Daardoor zijn de mogelijkheden groot. Bij Plateau Kinderopvang kun je kiezen voor vaste dagen, maar ook voor een meer flexibele vorm van opvang. 

Door opvang en onderwijs samen te brengen in een kindcentrum kunnen kinderen de hele dag op dezelfde locatie blijven. Zo ook op Kindcentrum De Heksenketel, waar kinderen terecht kunnen voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. De kinderopvang en het onderwijs werken steeds nauwer samen en werken steeds meer vanuit dezelfde pedagogie: we werken Ervaringsgericht. Zo werken we gezamenlijk aan een doorlopende ontwikkelingslijn. 

Meer informatieMeer informatie over kinderopvang op Kindcentrum De Heksenketel is te vinden op de website van Plateau Kinderopvang. Hier staan ook de GGD-rapportages. Meer weten over de verschillende vormen van opvang? Bekijk ook dan de website van Plateau Kinderopvang.