Ervaringsgericht onderwijs

Al sinds de start van De Heksenketel in 1993 werken we volgens het concept Ervaringsgericht onderwijs (E.G.O). Ervaringsgericht onderwijs richt zich niet zozeer op het eindproduct, maar op het proces: door ervaring leren. Op ons kindcentrum sturen we op betrokkenheid en het welbevinden van kinderen, ouders en medewerkers. Kinderen die betrokken zijn bij wat ze leren, doen dat beter en sneller. Ze leren dus meer. En dat we hun welbevinden belangrijk vinden, hoeven we niet uit te leggen, toch? 

Op ons kindcentrum hebben kinderen de ruimte om zelf keuzes te maken: in wat ze leren en hoe ze dat doen. Daarnaast willen we de kinderen graag leren dat leren leuk is, dat het nooit stopt en dat je er zelf de baas over kunt zijn. Daarom richten we de ruimtes op De Heksenketel zo in dat kinderen er graag aan het werk zijn. Voorbeelden daarvan zijn ons atelier en het forum. We zoeken steeds de verbinding op met en tussen kinderen en ouders. Samen kun je immers meer en kun je het ook beter. Samenwerken, leren luisteren, spreken, presenteren en communiceren nemen allemaal een belangrijke plaats in, in ons onderwijs. ProcesgerichtWe werken procesgericht. Dat betekent dat we ons richten op het proces dat leidt tot de leerresultaten. Een optimaal proces leidt immers tot de meeste groei en tot groei die het best beklijft. Daarom stemmen we ons onderwijsaanbod af op de leervragen van de kinderen. Daarnaast leren we ze zelf de baas te zijn over hun eigen ontwikkeling en dat fouten maken mag, misschien zelfs wel moet. 

Luisteren naar de leerlingOm ons onderwijs echt af te kunnen stemmen op onze leerlingen is het belangrijk dat we goed naar ze luisteren. Ons team wordt dan ook geschoold in het voeren van echte, empatische gesprekken met kinderen. Zo weet de leerkracht of de pedagogisch medewerker precies wat voor aanbod het kind nodig heeft.