Ouders

Net als ieder kindcentrum, kan ook Kindcentrum Het Sterrenschip niet zonder hulp van ouders functioneren. We werken dan ook graag met hen samen!

Ouders zijn door middel van verschillende activiteiten betrokken bij het reilen en zeilen op ons kindcentrum. Ze gaan mee op excursie, steken hun handen uit de mouwen tijdens de voorbereiding van een activiteit of houden ons scherp doordat ze in de medezeggenschapsraad (MR) of ouderraad (OR) zitten. 

*Waar op deze website wordt gesproken over ouders, bedoelen wij natuurlijk ook de verzorgers van onze leerlingen